0895 477 001
0898 559 166

София, ул. „3019-та”, No 1
кв. „Модерно предградие”

Области на приложение

Областите на приложение на лазерните технологии са практически неограничени.

През годините произведената от нас продукция е намерила приложение в:

 • машиностроене и уредостроене;
 • подемна техника (асансьори и кранове);
 • системи за контрол;
 • реклама;
 • военна промишленост;
 • осветление и соларни системи;
 • медицина;
 • автомобилостроене;
 • хранително-вкусова промишленост;
 • земеделие;
 • текстилната промишленост;
 • аеронавтиката;
 • производство на мебели и др.

Рязането на листов материал чрез използването на лазерен източник е процес, при който 2Д файл се трансформира във физически обект. Тази технология може да бъде приложена върху различни материали. Лазерното рязане се осъществява чрез използване на лазер с висока точност, който се фокусира върху малка площ на материала.

Има различни видове лазери, които работят в импулсен или непрекъснат режим. Рязането чрез лазер може да бъде осъществено единствено по зададени координати които се съдържат във векторен 2Д файл. Може би най универсалния файл, който може да бъде отворен и генериран от повечето програми е в DXF формат. Той може да бъде генериран от повечето програми за дизайн, чертане и т.н. Други формати, които съдържат в себе си векторна информация са .DWG (AutoCAD), .CDR (CorelDRAW), .eps;.ai (Adobe Illustrator) и др.

Share