0895 477 001
0898 559 166

София, ул. „3019-та”, No 1
кв. „Модерно предградие”

Предимства

Рязането на листов материал чрез лазер е особено ефективно в области, в които сроковете за производство са кратки. Препоръчваме го при рязане на материали, при които традиционните методи за обработка са бавни или неточни.

Ограниченията при традиционната обработка на листовите материали отпадат при рязането с лазер, а това позволява свобода при проектирането. Лазерното рязане позволява прецизна изработка, повторна изработка на изделията, ефективно използване на материала и висока производителност .

Лазерно рязане на детайли

Share